Svenska skolan i Milano

Verksamheten i Svenska skolan är främst till för svenska barn eller barn med svenska som ett av sina modersmål. Kurserna för barnen i Svenska skolan går under beteckningen “komplementerande svenska” och är utformade enligt den svenska läroplanen för denna typ av kurser.

www.skolverket.se

Om du eller din sambo/ make/ maka är svensk medborgare får du ett ekonomiskt bidrag för heltidsundervisningen.

 

Klicka här för Svenska Skolan.